Zespół szkół Rolniczych w sokółce

Struktura szkoły

Obiekty szkolne

Na ulicy Polnej 1 znajduje się budynek główny, na ulicy Torowej 12 jest baza kształcenia zawodowego

Oddziały szkoły

W roku szkolnym 2023/2024 mamy 15 oddziałów

Pracownicy szkoły

Historia szkoły

Zapraszamy do zapoznania się z historią powstania naszej szkoły oraz sylwetki patrona.

Patron szkoły

Rada rodziców

Adres