Subheading

Struktura szkoły

Budynki szkoły

Na ulicy Polnej 1 znajduje się budynek główny, na ulicy Torowej 12 jest baza kształcenia zawodowego

Oddziały szkoły

W roku szkolnym 2021/2022 mamy 14 oddziałów

Pracownicy szkoły

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.

Pedagog

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.

Samorząd uczniowski

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.

Rada rodziców

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum sodales nisl ac metus congue vehicula. Integer eros tellus, pretium sagittis metus nec, efficitur mattis ligula.