zespół szkół rolniczych w sokółce

Oddziały szkoły

klasy pierwsze

I TEH

 

Technik ekonomista /
Technik hotelarstwa

I TRA

 

Technik rolnik /
Technik architektury krajobrazu

I TŻ

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

klasy drugie

II THA

 

Technik hotelarstwa
Technik architektury krajobrazu

II TR

 

Technik rolnik 

 

 

II TŻ

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

II TE

 

Technik ekonomista

 

klasy trzecie

III TRH

 

Technik rolnik Technik hotelarstwa

III TŻ

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

III TE

 

Technik ekonomista

 

klasy czwarte

IV TRH

 

Technik rolnik
 Technik hotelarstwa

IV TŻE

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik ekonomista

 

klasy piąte

V TRH

 

Technik rolnik Technik hotelarstwa

III TŻ

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

V TE

 

Technik ekonomista

 

Adres